• Background Image

    Privacy Policy

1) Tájékozató a kereskedelmi célokra használt személyes adatok kezeléséről (>>)
2) Tájékozató az életrajz benyújtásakor önként megadott személyes adatok kezeléséről (>>)

Tájékoztatjuk, hogy cégünk olyan Önökre vonatkozó, a 2003/196 számú törvényerejű rendelet (a személyes adatok védelmének a törvénye) által nyilvánosnak minősített adatok birtokában van, amelyeket szóban, közvetlenül vagy harmadik személyen keresztül szerzett meg. A tárgyban szereplő törvény kimondja, hogy a személyes adatokat kezelőknek kötelessége megfelelő információkat nyújtania annak a személynek, akire az adott adatok vonatkoznak.
E jogszabály értelmében a következő információkról tájékoztatrjuk:

1. Az adatok természete, az adatkezelés célja és módszere 
Azokat a személyazonosító, adóügyi, gazdasági, kereskedelmi, pénzügyi és biztosítási adatokat kezeljük, amelyek szükségesek a jelen vagy jövőbeli termékértékesítésekhez, szolgáltatásokhoz vagy a szerződéses kötelezettségekhez, illetve cégünk számára lehetővé teszik a következő tevékenységeket:
– Értékesítés előtti és utáni garancia és technikai támogatás
– A cég tájékoztató és reklámanyagának küldése
– Marketing célú statisztikai elemzés és elégedettségi fok felmérése.
Nincs a birtokunkban semmiféle a törvény 4. cikkelyének d bekezdése alapján érzékenynek vagy a törvény 4. cikkelyének e bekezdése alapján az igazságszolgáltatással kapcsolatosnak minősíthető adatuk.
Az adatokat olyan eszközök és eljárások felhasználásával kezeljük, amelyek megfelelőképpen garantálják a biztonságot és a titoktartást; az adatokat jogi kötelezettségek teljesítése érdekében, valamint közigazgatási és kereskedelmi célból a szerződéskötést megelőző kapcsolat egész ideje alatt, a szerződéskötéskor és azt követően is kezelhetjük nyomtatott formában vagy telematikusan.

2. Adatszolgáltatás
Annak érdekében, hogy az uniós törvények, rendeletek és jogszabályok által előírt vagy a törvény, a felügyeleti és ellenőrző szervek által feljogosított hatóságok által kibocsátott kötelezettségeknek eleget tehessünk, szükségesek bizonyos adatok. Ezen adatok megadásának a hiánya lehetetlenné teszi a kapcsolat létrehozását vagy folytatását. 
Az esetleges fakultatív adatszolgáltatás hiányát esetenként értékeljük; a kért és meg nem adott adatok fontosságának az arányában ez meghatározza majd az ebből fakadó döntéseket.

3. Hozzáférés a kezelt adatokhoz, a kommunikáció és az adattovábbítás
A következő személyek szerezhetnek tudomást az Önök adatairól, abban az esetben, ha pentosano meghatározott rendelkezések alapján az adatkezelés vezetőinek vagy megbízottjainak nevezik ki őket:
– vezetők, igazgatók és felügyelőbizottsági tagok
– a titkárság alkalmazottai
– számviteli és számlázási ügyintézők
– marketinges ügyintézők, az áruforgalmazás és a szolgáltatások ügyintézői
– egyéb más, megbízott alkalmazottak
– kereskedelmi ügynökök és üzleti tisztviselők
Az Önök adatait az alábbi személyeknek továbbíthatjuk (ezen a kifejezés alatt azt értjük, hogy egy vagy több meghatározott személy tudomására hozzuk):
– szaktanácsadóinknak (a szükséges kereteken belül) annak érdekében, hogy feladatukat az intézményünknél elláthassák
– Azon személyeknek, akiknek szükséges az Önök adatainak az ismerete annak érdekében, hogy az Önök és a közöttünk levő kapcsolatot a kisegítő feladatok ellátásához feltétlenül szükséges mértékben előbbre lendítsék (csupán példaként idézve a hitelezőket, az üzleti információs cégeket, a tartozásbehajtókat, a hitelbiztosítókat, a szállítmányozókat)
– Azon személyeknek, akik – a törvény, az uniós szabályozás és előírások erejénél fogva, az ezen normák által előírt határokon belül – hozzáférhetnek az adatokhoz.
Az adatokat, amelyeknek a kezelési célját az 1. pontban jelöltük, nem lehet nyilvánosságra hozni, kivéve:
– ha a 2003/196 számú törvényerejű rendelet alkalmazása ezt kötelezővé teszi
– a viszonteladóink személyes adataira vonatkozó adatokat és azoknak az adatait, akik honlapunkon keresztül hozzájárulásukat adták a publikációhoz és a adattovábbításhoz.

4. Az Önök jogai
Az alábbiakban összefoglaljuk a 2003/196 számú törvényerejű rendelet 7. cikkelyének a kivonatát, hogy emlékeztessük Önöket a velünk szemben gyakorolható jogaikra. Önöknek jogukban áll:
– érthető formában nyilatkozatot és visszaigazolást kapni az Önöket érintő személyes adatok létezéséről, akkor is, ha azokat még nem rögzítették
– információt szerezni a személyes adatok eredetéről, valamint az adatkezelés céljáról és módozatairól
– elektronikus eszközök segítségével információt szerezni az adatkezelés során alkalmazott logikáról
– lehetőséget kapni frissítésre, a helyesbítésre vagy, ha szükségesnek tartják, az adatok kiegészítésére
– lehetőséget kapni a törlésre, a névtelenre változtatásra vagy – jogsértés esetén – a feldolgozott adatok zárolására
– lehetőséget kapni a törlésre, a névtelenre változtatásra vagy azon adatok zárolására, amelyek megőrzése nem szükségszerű azokkal a célokkal kapcsolatosan, amelyek végett az adatokat gyűjtötték vagy azt követően feldolgozták
– megszerezni annak az igazolását, hogy a frissítésről, a helyesbítésről, a kiegészítésről, a törlésről, a névtelenre változtatásről vagy a zárolásról – annak tartalmával együtt – mindazokat tájékoztatták, akiknek az adatokat a tudomására hozták vagy terjesztették, kivéve abban az esetben, ha ennek a teljesítése lehetetlen vagy olyan mértékű munkát vesz igénybe, amely nyilvánvalóan aránytalan a védett joggal
– törvényes okokra hivatkozva – teljes mértékben vagy részlegesen – visszautasítani az Önöket érintő személyes adatok kezelését még akkor is, ha ez az adatgyűjtés céljára vonatkozik
– teljes mértékben vagy részlegesen visszautasítani az Önöket érintő személyes adatok kezelését, ha a cél reklámanyag küldése vagy közvetlen értékesítés vagy piackutatás vagy kereskedelmi célú tájékoztatás.

5. Az adatkezelő
Az adatkezelő a BABBI GROUP Rt. [47032 Bertinoro (FC), Via Caduti di Via Fani 80 – Olaszország] irányítása és ellenőrzése alá tartozó BABBI Kft. egyszemélyes társaság.
Tel.: (+39) 0543 448598 – Fax (+39) 0543 449010

Tájékozató az életrajz benyújtása, illetve postai vagy telematikus úton történő küldése által szerzett személyes adatok kezeléséről
(A 2003/196 számú törvényerejű rendelet 13. cikkelye alapján)
A 2003/196 számú törvényerejű rendelet szabályozása értelmében az alábbiakban tájékoztatjuk a kezelt személyes adatoknak a cég által történő felhasználásáról.

1. A kezelt adatok természete

Mind a törvény által nyilvánosnak ítélt személyes adatokat, mind pedig azokat az érzékeny adatokat feldolgozzuk, amelyek a cégünkhöz beérkezett életrajzban esetlegesen szerepelnek.

2. Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja
Az Önök adatait a cégünkhöz történő munkaerő-felvételi kérelem elbírálására használjuk.

3. Az adatkezelés módszerei
A fent említett célokra használt, nyomtatott formátumú vagy telematikus adatkezelés jogszerűen történik, olyan eszközök és eljárások felhasználásával, amelyek megfelelőképpen garantálják a biztonságot és a titoktartást.

4. Adatszolgáltatás
Az adatokat Önök önként szolgáltatták.

5. Hozzáférés a kezelt adatokhoz, a kommunikáció és az adattovábbítás
Az adatokat az adatfeldolgozók ismerik.
Az adatok nem kerülnek nyilvánosságra.
Ha Ön hozzájárulását adta, jelenkezése értékelésének a kiegészítése céljából szükséges lehet, hogy életrajzát olyan külső szaktanácsadók és szervezetek is lássák, amelyek munkaerő-kiválasztásra szakosodtak.

6. Az Önök jogai
Írásbeli kommunikációval vagy telefonon közvetlenül az adatkezelőhöz fordulhatnak, hogy saját adataikat ellenőrizzék, kiegészítessék, frissítessék, módosítassák és/vagy a 2003/196 számú törvényerejű rendelet 7. cikkelye által előírt egyéb jogokat gyakorolhassák.

7. Az adatkezelő
Az adatkezelő a BABBI GROUP Rt. [47032 Bertinoro (FC), Via Caduti di Via Fani 80 – Olaszország] irányítása és ellenőrzése alá tartozó BABBI Kft. egyszemélyes társaság.
Tel.: (+39) 0543 448598 – Fax (+39) 0543 449010